معرفی فروشگاه کایوت

تیم کایوت به واسطه ی تجربه سالها سفر و کمپینگ و با هدف تولید لوازم سفری با کیفیت کار خود را از سال ۱۳۹۸ آغاز کرد ، در ابتدا گروه ما محدود به یک کارگاه کوچک و تولید یک محصول بوده ، به واسطه کیفیت لوازم و حمایت مصرف کنندگان و با گسترش کارگاه در حال حاضر بیش از ۱۰ محصول در دست تولید داریم ، سال ۱۳۹۹ اولین صندلی کمپینگ دسته ی آلومینیوم را در ایران تولید کردیم .